100 години, откакто го няма...

100 години, откакто го няма...
19-06-2023г.
0
Гост-автор

На 18 юни преди точно 100 години от този свят си отива поетът ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, покосен от "Жълтата гостенка"... Само на 24. Не споделям идеите му, комунистическите идеи, с които са били заразени голяма част от творците в началото на ХХ век, но изключителният му талант е безспорен.  Достатъчно е да споменем неговата безсмъртна "Приказка за стълбата", толкова актуална и днес – отнасяща се най-вече за "всички, които ще кажат: "Това не се отнася до мене!"".
В годините на "зрелия социализъм" в училище изучавахме поезията на Смирненски, но само тази част от нея, която е най-идеологическата, най-пропагандната (най-вече "Червените ескадрони")... Без да подозираме, че той има и други стихове, за които се мълчеше, като например тези тук:

   ВЕЛИКДЕН
       Христос ни с любов ослепи.
       Къде е светата любов?
       Море от омраза кипи
       и тътне край кръста Христов.
       Тълпите реват, все така
       бездушни и зли кат преди,
       и все тъй протегнал ръка,
       под кръста му Юда седи.
       Разпънат, оплют, обруган,
       умира босяка смирен...
       а вред фарисейската сган
       празнува възкресния ден.

   ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ
       Камбанен звън се в тъмнината носи,
       на светла радост звън ехти
       и хор от англечета златокоси
       приглася в модри висини:
               "Христос възкресе!"
       Сред звездна нощ се носи звън камбанен,
       лети той плавно надалеч,
       където тътне огън барабанен,
       където светка кървав меч:
               "Христос възкресе!"
       Над македонските долини, в кръв обляни,
       звънът на нов живот лети,
       на Добруджа сред китните поляни
       на свободата звън ехти:
               "Христос възкресе!"
       В страната на снега и бича
       разнесе се камбанен звън
       и ясно слънце днеска там наднича
       сред адский мрак, след дългий сън:
               "Христос възкресе!"
       Далеч, макар и глухо, веч се носи
       звънът тържествен на мира
       и скоро всички пречки кат прекоси,
       той громко екне ще в света:
               "Христос възкресе!"
       Камбанен звън се в мрака волно носи,
       на светла радост звън лети
       и хор от англечета златокоси
       приглася в модри висини:
               "Христос възкресе!"

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 
(Христо Димитров Измирлиев, 1898–1923)

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.